KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ A VINAŘSKÉ AKCE PRO ROK 2010
V MORAVSKÉ NOVÉ VSI A OKOLÍ:

Vinařství a folklorní tradice jsou neoddělitelnou součástí života obce. Živý folklor a lidové tradice jsou kulturním dědictvím zdejšího kraje. Městys Moravská Nová Ves leží v samém srdci slováckého Podluží, v kraji mezi Břeclaví a Hodonínem. Patří k těm moravským vesnicím, kde se ještě udržela lidová kultura, kde dosud žijí písně, tance, hudba a kde vás nadchne krása podlužáckých krojů.

30. ledna - Krojový ples – Moravská Nová Ves
20. února - Moravská zabíjačka s degustací vín ve vinařské uličce Výmol
27. března - Přehlídka vín a sýrů - Hrušky
1. května - Tradiční Den lidových řemesel. Jeho součástí je ochutnávka „Neoveských“ vín a vystoupení folklorních souborů z Moravy a Slovenska.
16. května – Kvalifikační soutěž na mistroství ČR v mažoretkovém sportu.
30. května – Zpívání mužáckých zborů Podluží – Moravská Nová Ves
4 - 6. června – 57.ročník folklorního festivalu Podluží v písni a tanci – Tvrdonice
4. – 6. července – Tradiční Cyrilometodějské hody - Lužice
5. července -Den otevřených sklepů – Moravská Nová Ves
18. -20. července – Krojové hody - Josefov
24. července - Předhodovní zpívání u cimbálu – Moravská Nová Ves
25. – 27. července - Svatojakubské krojové hody - začínají v sobotu předhodovním zpíváním pod zeleným, v neděli pokračují průvodem obcí, sjížděním chasy pod májú. Až do úterní noci končí každý hodovní den zábavou.
8. – 10. srpna - Krojové hody – Prušánky
15. – 17. srpna – Krojové hody – Mikulčice
22. – 24. srpna – Bartolomějské hody – Hrušky
28. – 30. srpna – Hody pod májú – Týnec
11. září – Slavnost vinobraní – její součástí jsou folklor a lidové tradice, ochutnávka dobrého vína, burčáku a místních specialit. Koná se ve vinařských uličkách Výmol a Zátiší. Dle starých zvyků zdejších vinařů se slavnostně „otevře hora“.
12. – 14. září - Tradiční hody - Tvrdonice
6. listopadu – Degustace mladých vín z nové úrody ve vinařských uličkách Výmol a Zátiší
26. prosince – Svěcení vína – Slavnostní posvěcení vína z nové sklizně doprovází kulturní program, na kterém se podílejí folklorní soubory.
Akce končí besedou u cimbálu a ochutnávkou vín.